Usein jo pelkkä aikuisten läsnäolo rauhoittaa nuorten oleskelua. Tutuille aikuisille tullaan kertomaan kuulumisia, iloja ja suruja. Välillä nuoret tarvitsevat apua vaikkapa puhelimen akun tyhjennyttyä, ja joskus avun tarve on pidempiaikaista, jolloin heitä tavataan yksilötyön merkeissä ja ohjataan myös monien yhteistyökumppaneiden asiakkaiksi. 

Walkers-väki liikkuu myös jalkaisin, jolloin nuoria kohdataan esimerkiksi kadulla, rannoilla, puistoissa ja kauppakeskuksissa.

Jalkautuva työ mahdollistaa turvallisten aikuisten läsnäolon juuri siellä, missä nuoret viettävät vapaa-aikaansa. Toimintaa toteutetaan nuorisoalan ammattilaisten, ammatillisten yhteistyökumppaneiden ja vapaaehtoisten yhteistoimintana, kunkin paikkakunnan omat erityispiirteet huomioon ottaen. Jalkautuvan Walkers-toiminnan tavoitteena ei ole korvata viranomaisten tekemää työtä.

Kohtaaminen on kaiken Walkers-toiminnan ydin, eikä jalkautuva työ tee tässä poikkeusta. Jalkautuessa ollaan kiinnostuneita nuorten kuulumisista, vaihdetaan ajatuksia nuorten mielen päällä olevista asioista, ollaan läsnä sekä tarvittaessa nuorten käytettävissä turvallisina aikuisina.

© 2022 Aseman Lapset ry