skip to Main Content

Paita parempaan huomiseen -t-paitakilpailun säännöt

Miltä sinun mielestäsi näyttää parempi huominen? Osallistu Aseman Lapset ry:n ja Sinebrychoffin järjestämään t-paitakilpailuun suunnittelemalla t-paita, jonka aiheena on parempi huominen. Raati valitsee ehdotusten joukosta kolme finalistia, jotka kukin voittavat 1 000 euron rahapalkinnon ja pääsevät päiväksi mainostoimistoon viimeistelemään paidan alan ammattilaisen opastamana. Finalistipaidat laitetaan myyntiin verkkokauppaan, ja tuotto lahjoitetaan Aseman Lapset ry:lle.


Osallistu kilpailuun Walkers-kahviloissa ympäri Suomen, verkossa osoitteessa https://walkers.fi/parempaanhuomiseen/tai postittamalla ehdotuksesi osoitteella: hasan & partners, Pursimiehenkatu 29–31, 00150 Helsinki. Kuoreen merkintä: #parempaanhuomiseen.

Rekrytointikilpailun säännöt

1. Järjestäjä

Oy Sinebrychoff Ab (Jäljempänä “Järjestäjä”)

2. Osallistumiskelpoisuus

T-paitakilpailuun (jäljempänä “kilpailu”) voivat osallistua kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat 13–17-vuotiaat nuoret. Kilpailuun eivät saa osallistua kilpailun suunnitteluun tai toteutukseen osallistuneiden yritysten henkilökunta tai heidän perheenjäsenensä. Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät kilpailun säännöt ja vahvistavat täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot.

3. Osallistumisaika

Osallistumisaika on 1.4.–19.5.2019.

4. T-paitakilpailun tehtävänanto

Osallistu kampanjaan suunnittelemalla t-paita, jonka aiheena on parempi huominen. Toteutustyyli on vapaa huomioiden kuitenkin painotekniset vaatimukset(ks. ohjeet). Raati valitsee kolme finalistia, jotka voittavat 1 000 euron rahapalkinnon ja pääsevät mainostoimisto hasan & partnersille viimeistelemään suunnitelmansa alan ammattilaisen opastamana. Finalistipaidoista valmistetaan t-paidat, joita myydään verkkokaupassa ja tuotto lahjoitetaan Aseman Lapset ry:lle nuorisotyön hyväksi.

5. Kuinka osallistua kilpailuun?

Kilpailuun osallistutaan toimittamalla paperille suunniteltu t-paitadesign suoraan Walkers-kahvilaan tai lähettämällä työ kilpailuun verkkosivujen kautta. Kilpailuun voi osallistua myös postitse toimittamalla kilpailutyön osoitteeseen: hasan & partners, Pursimiehenkatu 29–31, 00150 Helsinki. Kuoreen merkintä #parempaanhuomiseen.

Kilpailulomakkeeseen on liitettävä kilpailutyön lisäksi osallistujan yhteystiedot (nimi, ikä, sähköposti ja puhelinnumero) sekä lyhyt kirjallinen kuvaus työstä. Sähköisesti toimitettaviin kilpailutöihin riittää valokuva työstä. Alkuperäinen työ tulee kuitenkin säilyttää mahdollista finalistivaihetta varten. T-paidan suuunnittelupohjan voi halutessaan tulostaa osoitteesta: https://walkers.fi/parempaanhuomiseen/.

Kampanjaan ei voi osallistua millään muulla tavalla kuin toimittamalla työ kilpailuraadille edellä mainituilla tavoilla.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut toimittamansa kilpailutyön ja siihen liittyvän materiaalin itse. Osallistuja vakuuttaa, että teos tai sen hyödyntäminen ja käyttäminen kampanjan yhteydessä ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa kilpailun järjestäjälle oikeuden ilman eri korvausta käyttää toimitettua kilpailutyötä yhdessä osallistujan nimen tai nimimerkin kanssa mediasta riippumatta kampanjan markkinointiviestinnässä. Osallistuja antaa myös järjestäjälle oikeuden teettää myyntiin työn pohjalta teetettyjä t-paitoja ilman eri korvausta.

6. Finalistien valinta

Järjestäjän valitsema raati valitsee finaaliin kolme kilpailutyötä. Finalistit palkitaan 1 000 euronrahapalkinnolla ja lisäksi heidät kutsutaan Helsinkiin mainostoimisto hasan & partnersille viimeistelemään suunnitelmansa ammattilaisen opastamana. Kilpailutöiden viimeistely hasan & partnersilla tapahtuu 6.6.2019. Osallistuessaan kilpailuun kilpailija sitoutuu siihen, että hänen ollessa estynyt saapumaan hasan & partnersille 6.6.2019, kilpailun järjestäjä voi työstää kilpailutyön loppuun tehden kilpailutyöhön mahdollisesti painotekniikan vaatimia muutoksia.

Oy Sinebrychoff Ab maksaa kilpailijan matkat Helsinkiin. Alaikäiseltä osallistujalta tarvitaan matkaan täysi-ikäisen huoltajan kirjallinen lupa.

Finalisteille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti 24.5.2019, ja jokaisen henkilön on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

7. Rekisterin käyttötarkoitus

Kampanjan yhteydessä syntyvää osallistujarekisteriä ei käytetä muuhun kuin tämän kampanjan toteutukseen. Kampanjan osallistujien henkilötiedot hävitetään kilpailun päätteeksi. Kilpailuun sovelletaan Sinebrychoffin yleisiä tietosuojaohjeita ja käyttöehtoja, jotka löytyvät osoitteesta: https://sinebrychoff.fi/kayttoehdot/

8. Muut ehdot

Osallistuessaan kampanjaan osallistuja hyväksyy kampanjan säännöt ja on velvoitettu toimimaan niissä olevien ohjeiden mukaan.

Osallistujat vapauttavat järjestäjän sekä yhteistyökumppanin vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan.

Järjestäjä ei vastaa kampanjan toteutukseen liittyvistä mahdollisista teknisistä virheistä tai viiveistä.

Järjestäjä pidättää oikeuden muokata sääntöjä.

9. Lisätietoa kilpailusta

Osoitteesta: https://walkers.fi/parempaanhuomiseen/

 

Back To Top