Aseman Lapset ry – Stationens Barn rf, grundat år 1990, är en politiskt och religiöst obunden, riksomfattande organisation, vars medlemskår består av representanter för ungdoms-, social- och hälsovårdssektorn.

Målet med verksamheten är att i förebyggande syfte få till stånd en personlig och fungerande dialog mellan vuxna och ungdomar.

Föreningens syfte är att främja ungdomars sunda uppväxt och förhindra marginalisering, våld, brottslighet och missbruk av rusmedel. Organisationen strävar till att utveckla barnens, ungdomarnas, föräldrarnas och hela samhällets välfärd.

© 2022 Aseman Lapset ry